Sản xuất Vexos ngày nay

Dịch vụ địa phương. Khả năng toàn cầu

Bài báo được đề cập bởi các nhà xuất bản nói về tự động hóa trong ngành dịch vụ sản xuất điện tử và cách cơ sở hạ tầng thích hợp có thể giúp xây dựng hiệu quả và cung cấp các số liệu chính theo thời gian thực để quản lý kinh doanh hiệu quả hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Manufacturing Today Cyril Fernandes, Phó Chủ tịch cấp cao, Phát triển Kinh doanh, Brian Morrison, Phó Chủ tịch, Kỹ thuật và Phó Chủ tịch cấp cao của Wayne Hankins đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc độc quyền về các dịch vụ và khả năng sản xuất điện tử của Vexos.

Tải xuống và đọc bài viết nổi bật