Hoa Kỳ

LaGrange, Ohio

Cơ sở sản xuất

Dịch vụ sản xuất điện tử VEXOS

110 Thúc đẩy thương mại
LaGrange, OH 44050, Hoa Kỳ

Điện thoại: +1 440-284-2500
Số fax: +1 440-355-5342

Brad Koury
Tổng giám đốc, LaGrange, Ohio

Chứng nhận

Bạn đang tìm kiếm giải pháp sản xuất điện tử hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình? Không thể không tìm đến VEXOS