Gửi Sơ yếu lý lịch

Để được xem xét cho việc làm tại Vexos, vui lòng chuẩn bị sơ yếu lý lịch của bạn sẵn sàng tải lên ở một trong các định dạng sau: Adobe PDF hoặc Microsfot Word (.doc hoặc .docx) và hoàn thành biểu mẫu dưới đây.


Bấm hoặc kéo tệp vào khu vực này để tải lên.
Định dạng được hỗ trợ: pdf, doc, docx. Dung lượng tệp tối đa: 5 MB
Vexos cung cấp cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả nhân viên và người nộp đơn xin việc mà không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, tôn giáo, khuyết tật, tuổi tác, thông tin di truyền, tình trạng cựu chiến binh, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia hoặc dân tộc, tình trạng hôn nhân và tất cả các danh mục được bảo vệ khác theo luật liên bang, tiểu bang và địa phương hiện hành.

Lưu ý với các cơ quan - chúng tôi không chấp nhận sơ yếu lý lịch không được yêu cầu từ các cơ quan và sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản phí liên quan đến bất kỳ hồ sơ nào như vậy.

Văn phòng của chúng tôi

Kết nối với chúng tôi

Cơ hội nghề nghiệp